Regały przepływowe

Efektywny sposób składowania towarów o dużej rotacji.

;

Regały przepływowe FIFO:

 • Regały przepływowe sprawdzą się zarówno jako kompaktowy skład i jako bufor realizujący zasadę FIFO (First In First Out – pierwsze weszło, pierwsze wyszło).
 • Cały magazyn przepływowy wymaga dostępu operacyjnego tylko z dwóch stron, wejścia (załadunek) i wyjścia (rozładunek).
 • Regał przepływowy składa się z tuneli wyposażonych w bieżnie rolkowe.
 • Palety z towarem, załadowane z wejściowej strony regału, przemieszczają się po rolkach, grawitacyjnie, na drugi koniec regału, gdzie są odbierane.
 • Prędkość przemieszczania się palet na bieżni jest kontrolowana za pomocą rolek hamujących.
 • Od strony wyjścia, bieżnie posiadają separatory, które oddzielają paletę gotową do pobrania od palet znajdujących się w tunelu – dopiero po zwolnieniu separatora, następna paleta przejedzie w miejsce pobrania.
regały przepływowe FIFO
;
regały przepływowe, regały fifo, regał paletowy przepływowy
Regały przepływowe LIFO

Regały przepływowe LIFO:

 • Regały przepływowe mogą też występować w wersji LIFO (Last In First Out – ostatnie weszło, pierwsze wyszło).
 • W takim wypadku, zarówno załadunek jak i rozładunek palet przebiega z tej samej strony regału.
 • Każda kolejno załadowana paleta popycha następną w głąb regału. Kiedy paleta z przodu zostanie pobrana z regału, kolejna zjeżdża na jej miejsce.
 • Również w tym przypadku prędkość przesuwania palet na modułach rolkowych kontrolowana jest za pomocą rolek hamujacych.

Regały przepływowe LIFO:

 • Regały przepływowe mogą też występować w wersji LIFO (Last In First Out – ostatnie weszło, pierwsze wyszło).
 • W takim wypadku, zarówno załadunek jak i rozładunek palet przebiega z tej samej strony regału.
 • Każda kolejno załadowana paleta popycha następną w głąb regału. Kiedy paleta z przodu zostanie pobrana z regału, kolejna zjeżdża na jej miejsce.
 • Również w tym przypadku prędkość przesuwania palet na modułach rolkowych kontrolowana jest za pomocą rolek hamujacych.
automatyczne systemy magazynowe Olejnik