Przenośniki rolkowe napędzane

Szybki i bezpieczny załadunek oraz rozładunek pojazdów. Usprawnienie transportu wewnętrznego.

;

Wygoda i uniwersalność

Przenośniki rolkowe napędzane umożliwiają szybki i bezpieczny załadunek i rozładunek pojazdów oraz usprawniają transport wewnętrzny w centrach logistycznych, przeładunkowych, w sortowniach kurierskich, a także w mniejszych firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych. Duża elastyczność pozwala na dostosowanie długości przenośnika do różnego rodzaju pojazdów czy kontenerów. Regulowana prędkość zapewnia adaptację urządzenia do aktualnych potrzeb oraz zwiększa koordynację procesów. Przenośnik rolkowy z napędem doskonale sprawdzi się w tradycyjnym systemie dystrybucji towarów, a w szczególności usprawni system przeładunku bezpośredniego cross-docking. Przenośniki rolkowe napędzane są również wykorzystywane do łączenia maszyn i urządzeń w linie technologiczne oraz jako zakończenia linii pakujących czy montażowych.

Cechy i zalety przenośników rolkowych napędzanych

Podstawowe parametry:

  • Długość w stanie rozłożonym: 1,25 – 25 m (co 1,25 m) przy podziałce osi rolek 125 mm
  • Szerokości robocze: 450, 600, 750 i 900 mm
  • Standardowa podziałka osi rolek: 125 mm (opcjonalnie: 75 lub 100 mm)
  • Średnica rolki: 40 mm (rolki stalowe, ocynkowane)
  • Bezstopniowa regulacja prędkości: 10 – 40 m/min
  • Obciążenie: do 150 kg na metr bieżący
  • Regulowana standardowa wysokość: 790 – 1080 mm (dostępne są również inne opcje)

Elastyczność i łatwość manewrowania

Przenośniki rolkowe napędzane wyposażone są w duże, wytrzymałe koła skrętne o wymiarach 160 x 50 mm, dzięki którym możliwe jest łatwe i szybkie manewrowanie, składanie i rozciąganie transportera. Na co trzeciej podporze (lub częściej) zamocowane są koła z hamulcami, które blokują przenośnik i zapewniają bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

Konstrukcja rolek

Ocynkowane rolki o średnicy 40 mm wyposażone w precyzyjne łożyska zapewniają długi czas użytkowania urządzenia bez konieczności wymiany elementów. Rolki są napędzane za pomocą wytrzymałych poliuretanowych pasków.

Utrzymywanie toru transportu ładunków

Ładunek transportowany przez przenośnik rolkowy z napędem utrzymuje swój tor ruchu nawet na zakrętach i łukach.

Niestandardowa wysokość przenośnika

Ładunek  transportowany przez przenośnik napędzany może mieć większe gabaryty – w celu ułatwienia czynności wkładania i zdejmowania zwłaszcza wyższych ładunków, przenośnik może zostać obniżony nawet do 600 mm. Wysokość przenośnika może być również dostosowana do istniejących już maszyn i urządzeń.

g

Zmiana kierunku ruchu

Przenośnik rolkowy z napędem standardowo wyposażony jest w przełącznik zmiany kierunku ruchu, umożliwiając dostosowanie ustawień do bieżącego procesu np. rozładunku/załadunku bez konieczności przestawiania urządzenia.

Motoreduktory prądu zmiennego SEW Eurodrive

Każdy moduł przenośnika wyposażony jest w bezszczotkowy silnik AC firmy SEW Eurodrive. Motoreduktory bezszczotkowe charakteryzują się małą awaryjnością, wyższą sprawnością energetyczną oraz niskim kosztem utrzymania i konserwacji. Moc jednego motoreduktora wynosi 0,9 kW. Zasilanie jednofazowe 230V / 240V.

Bezstopniowa regulacja prędkości w zakresie 10 – 40 m/min

Napędzane transportery rolkowe standardowo wyposażone są w pokrętło do płynnej regulacji prędkości, co pozwala na adaptację urządzenia do aktualnych potrzeb.

Szafka sterownicza

Szafka sterownicza z łatwo dostępnym panelem sterowania zbudowana jest z najwyższej klasy komponentów elektrycznych OMRON, SICK, EATON, ABB, IDEC. Szafka zamontowana jest na przesuwnej płycie, co umożliwia dostęp dla uprawnionego operatora w celu regulacji lub konserwacji.

Konsolki Start/Stop oraz wyłączniki bezpieczeństwa E-Stop

Konsolki IDEC z przyciskiem Start/Stop i wyłącznikiem bezpieczeństwa znajdują się na obu końcach urządzenia zapewniając bezpieczeństwo oraz łatwość użytkowania. W przypadku gdy przenośnik ma ponad 10 m długości dodatkową ochroną dla użytkownika są wyłączniki bezpieczeństwa IDEC umieszczone na środku urządzenia po obu stronach.

Wszechstronność systemu i wiele opcji sterowania

Dostępność różnych opcji sterowania (indeksacja, akumulacja, integracja sterowania) pozwala na dopasowanie przenośnika napędzanego do indywidualnych potrzeb użytkownika, a akcesoria, w jakie mogą być wyposażone transportery rolkowe, usprawniają pracę.

Zgodność z normami europejskimi oraz przepisami BHP

Przenośniki napędzane spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej oraz Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej i są oznaczone znakiem CE.

;
podajnik rolkowy z napędem, przenośnik rolkowy cena

Akcesoria

przenośniki rolkowe cena, stół rolkowy z napędem

Fotokomórka / Zestaw fotokomórek „Smart Optics”:

Czujnik fotooptyczny automatycznie zatrzymuje przenośnik po wykryciu ładunku na końcu urządzenia. Po usunięciu ładunku przenośnik rolkowy z napędem zostaje samoczynnie uruchomiony i kontynuuje pracę do momentu wykrycia kolejnego transportowanego ładunku. Zatrzymanie może mieć łatwo zadaną zwłokę czasową – ustawioną na panelu sterowania

Klamra do łączenia przenośników:

Pozwala w łatwy i szybki sposób połączyć ze sobą kilka przenośników w celu rozbudowy systemu. Przenośniki można ponownie rozłączyć poprzez uniesienie rolki łączącej.

przenośniki rolkowe cena, podajnik rolkowy z napędem
przenośnik rolkowy cena, stół rolkowy z napędem
przenośnik rolkowy cena, podajnik rolkowy z napędem

Wzmocniony moduł załadowczy:

Wzmacnia przenośnik w strefie załadunku, w której jest on narażony na największe obciążenia. Zastosowano grubsze rolki o średnicy 50 mm i ściankach 3 mm zamocowane na bocznych stalowych profilach o grubości 4 mm.

Konstrukcja została wzmocniona przez boczne i dolne stalowe profile oraz dodatkową podporę na środku modułu.

Wzmocniony moduł załadowczy ma stałą długość: 1,25 m, 1 m lub 0,75 m w zależności od podziałki osi rolek. Nie można go składać i rozciągać jak w przypadku standardowych modułów elastycznych.

Dodatkowo wzmocniony moduł załadowczy może być wyposażony w oświetlenie LED – pomocne podczas rozładunku naczep czy kontenerów lub w nieoświetlonych pomieszczeniach.

Dodatkowa funkcjonalność

Integracja sterowania NET

Pozwala na połączenie w dowolnej kolejności maksymalnie 8 przenośników. Pierwszy przenośnik w ciągu przejmuje rolę przenośnika sterującego (Master), a pozostałe stają się przenośnikami podrzędnymi (Slave). Połączone w ten sposób transportery rolkowe działają jak jeden przenośnik. Ustawienie parametrów takich jak zmiana kierunku ruchu, regulacja prędkości, włączenie i wyłączenie fotokomórki, ustawienie zwłoki fotokomórki odbywa się jedynie na przenośniku sterującym (Master). Włączenie i wyłączenie odbywa się na dowolnej konsolce Start/Stop. Połączenie wymaga zastosowania klamer do łączenia przenośników. Każdy przenośnik musi być podłączony do zasilania. Po rozłączeniu, przenośniki rolkowe napędzane mogą pracować niezależnie.

Indeksacja

W trybie indeksacji paczka odłożona na przenośnik elastyczny przejeżdża na zadaną odległość i przenośnik zatrzymuje się. Kolejna paczka odłożona na przenośnik napędzany uruchamia go i obydwie paczki odjeżdżają na zadana odległość, a następnie przenośnik zatrzymuje się. Można w ten sposób zapełnić cały przenośnik aż do momentu zakrycia fotokomórki na końcu urządzenia – paczki przestaną odjeżdżać od miejsca wejściowego. Zdjęcie paczki na końcu (odsłonięcie czujnika) spowoduje wyzwolenie pojedynczego cyklu przesunięcia paczek – w ten sposób możliwy jest rozładunek przenośnika. Mozna również wyjść z tryby indeksacji i przełączyć przenośnik w tryb standardowy – paczki znajdujące się na przenośniku dojeżdżają na koniec i zatrzymują się dopiero po zasłonięciu czujnika. Zdjęcie paczki na końcu przenośnika spowoduje dojechanie następnej itd. Przełączanie między trybami ma miejsce na konsolkach z przyciskami Start/Stop (na obu końcach). Odległość separacji można ustawić na szafce sterowniczej (2 pozycje).

Akumulacja

W trybie akumulacji paczki odkładane na przenośnik elastyczny napędzany są akumulowane na strefach/modułach. Każda strefa akumulacyjna ma długość 1,25 m przy podziałce osi rolek 125 mm, przy całkowicie rozciągniętym przenośniku. Paczka odłożona na przenośnik akumulacyjny będzie jechać do następnej strefy, o ile ta nie jest zajęta. W przypadku gdy następna strefa jest zajęta, paczka pozostanie na zajmowanej strefie. W ten sposób na całym przenośniku o długości np. 25 m można zakumulować łącznie 20 paczek. Po pobraniu paczki ze strefy końcowej lub każdej innej, ładunki przemieszczą się w taki sposób, że kolejne strefy będą zajęte, zwalniając jednocześnie pierwszą strefę.

Akcesoria

Fotokomórka / Zestaw fotokomórek „Smart Optics”:

Czujnik fotooptyczny automatycznie zatrzymuje przenośnik po wykryciu ładunku na końcu urządzenia. Po usunięciu ładunku przenośnik rolkowy z napędem zostaje samoczynnie uruchomiony i kontynuuje pracę do momentu wykrycia kolejnego transportowanego ładunku. Zatrzymanie może mieć łatwo zadaną zwłokę czasową – ustawioną na panelu sterowania

Klamra do łączenia przenośników :

Pozwala w prosty i szybki sposób połączyć ze sobą kilka przenośników w celu rozbudowy systemu. Przenośniki można ponownie rozłączyć poprzez uniesienie rolki łączącej.

Wzmocniony moduł załadowczy:

Wzmacnia przenośnik w strefie załadunku, w której jest on narażony na największe obciążenia. Zastosowano grubsze rolki o średnicy 50 mm i ściankach 3 mm zamocowane na bocznych stalowych profilach o grubości 4 mm. Konstrukcja została wzmocniona przez boczne i dolne stalowe profile oraz dodatkową podporę na środku modułu. Wzmocniony moduł załadowczy ma stałą długość: 1,25 m, 1 m lub 0,75 m w zależności od podziałki osi rolek. Nie można go składać i rozciągać jak w przypadku standardowych modułów elastycznych. Dodatkowo wzmocniony moduł załadowczy może być wyposażony w oświetlenie LED – pomocne podczas rozładunku naczep czy kontenerów lub w nieoświetlonych pomieszczeniach.

Dodatkowa funkcjonalność

Integracja sterowania NET

Pozwala na połączenie w dowolnej kolejności maksymalnie 8 przenośników. Pierwszy przenośnik w ciągu przejmuje rolę przenośnika sterującego (Master), a pozostałe stają się przenośnikami podrzędnymi (Slave). Połączone w ten sposób transportery rolkowe działają jak jeden przenośnik. Ustawienie parametrów takich jak zmiana kierunku ruchu, regulacja prędkości, włączenie i wyłączenie fotokomórki, ustawienie zwłoki fotokomórki odbywa się jedynie na przenośniku sterującym (Master). Włączenie i wyłączenie odbywa się na dowolnej konsolce Start/Stop. Połączenie wymaga zastosowania klamer do łączenia przenośników. Każdy przenośnik musi być podłączony do zasilania. Po rozłączeniu, przenośniki rolkowe napędzane mogą pracować niezależnie.

Indeksacja

W trybie indeksacji paczka odłożona na przenośnik elastyczny przejeżdża na zadaną odległość i przenośnik zatrzymuje się. Kolejna paczka odłożona na przenośnik napędzany uruchamia go i obydwie paczki odjeżdżają na zadana odległość, a następnie przenośnik zatrzymuje się. Można w ten sposób zapełnić cały przenośnik aż do momentu zakrycia fotokomórki na końcu urządzenia – paczki przestaną odjeżdżać od miejsca wejściowego. Zdjęcie paczki na końcu (odsłonięcie czujnika) spowoduje wyzwolenie pojedynczego cyklu przesunięcia paczek – w ten sposób możliwy jest rozładunek przenośnika. Mozna również wyjść z tryby indeksacji i przełączyć przenośnik w tryb standardowy – paczki znajdujące się na przenośniku dojeżdżają na koniec i zatrzymują się dopiero po zasłonięciu czujnika. Zdjęcie paczki na końcu przenośnika spowoduje dojechanie następnej itd. Przełączanie między trybami ma miejsce na konsolkach z przyciskami Start/Stop (na obu końcach). Odległość separacji można ustawić na szafce sterowniczej (2 pozycje).

Akumulacja

W trybie akumulacji paczki odkładane na przenośnik elastyczny napędzany są akumulowane na strefach/modułach. Każda strefa akumulacyjna ma długość 1,25 m przy podziałce osi rolek 125 mm, przy całkowicie rozciągniętym przenośniku. Paczka odłożona na przenośnik akumulacyjny będzie jechać do następnej strefy, o ile ta nie jest zajęta. W przypadku gdy następna strefa jest zajęta, paczka pozostanie na zajmowanej strefie. W ten sposób na całym przenośniku o długości np. 25 m można zakumulować łącznie 20 paczek. Po pobraniu paczki ze strefy końcowej lub każdej innej, ładunki przemieszczą się w taki sposób, że kolejne strefy będą zajęte, zwalniając jednocześnie pierwszą strefę.

Nie musisz wierzyć nam na słowo!
Sprawdź sam – zadzwoń do nas i zamów przenośnik elastyczny do bezpłatnych testów w Twojej firmie.

Masz pytania? Zostaw adres email, a my skontaktujemy się z Tobą

    automatyczne systemy magazynowe Olejnik