System automatycznych przenośników rolkowych i taśmowych w magazynie FM Logistic w Czechach.

Rok realizacji: 2023
;

Opis realizacji

FM Logistic to prężnie i sukcesywnie rozwijająca się firma na trudnym rynku usług logistycznych. Firma śmiało wprowadza nowoczesne rozwiązania, mające na celu usprawnienie działań i zwiększenie jej konkurencyjności.

Pod koniec 2021 roku wdrożyliśmy w magazynie FM Logistic w Czechach kompleksowy system przenośników sortujących paczki. Ta zintegrowana platforma umożliwia segregowanie przesyłek według kryteriów takich jak gabaryt, waga oraz dostawca usług kurierskich (na podstawie skanu kodu kreskowego). To w pełni zautomatyzowane sortowanie odbywa się na 6 kierunkach, co pozwala na obsługę większej liczby paczek w krótszym czasie.

Jednym z największych wyzwań tego projektu było zapewnienie możliwości łatwej rozbudowy systemu w przyszłości. W tym celu zdecydowaliśmy się na zastosowanie układu sterowania, który umożliwia modyfikacje i dodawanie funkcjonalności (np. raportowanie gabarytów do zewnętrznego systemu informatycznego). O korzyściach tego rozwiązania przekonaliśmy się na początku 2023 roku kiedy rozbudowaliśmy system o przenośnik akumulacyjny, który pozwolił znacząco zwiększyć wydajność sortowania.

Nasza firma zawsze stawia na innowacyjność i elastyczność, dlatego w tej zintegrowanej platformie przenośników wykorzystaliśmy panele HMI (ang. Human Machine Interface) gdzie użytkownik ma możliwość dowolnej zmiany parametrów sortowania.

W ostatnim czasie system rozbudowaliśmy także o przenośniki elastyczne w wersji sieciowej NET. Ten system sterowania pozwala na połączenie w dowolnej kolejności maksymalnie 8 przenośników, które działają jako jeden – zintegrowany. Pierwszy przenośnik w takim ciągu przejmuje rolę urządzenia sterującego (ang. Master), a pozostałe stają się mu podrzędnymi (ang. Slave). Dzięki temu ustawienie parametrów takich jak: zmiana kierunku, regulacja prędkości, włączenie/wyłączenie fotokomórki i jej zwłoki odbywa się jedynie na przenośniku sterującym. Natomiast włączenia i wyłączenia systemu można dokonać na dowolnej konsolce Start/Stop. W systemie tym każdy przenośnik musi być podłączony do zasilania, a znaczącą korzyścią jest to, że po ich rozłączeniu, każdy może pracować niezależnie.

Dzięki zastosowaniu systemu automatycznych przenośników rolkowych i taśmowych oraz elastycznych w wersji sieciowej NET, magazyn FM Logistic w Czechach zyskał efektywny i zoptymalizowany system sortowania paczek. Udało się zwiększyć wydajność i zminimalizować ryzyko błędów, a także umożliwić łatwą dalszą rozbudowę systemu w przyszłości.

Galeria zdjęć

automatyczne systemy magazynowe Olejnik